Freund:innen

✩ Alexander Roßbach (Fotografie) // https://alexanderrossbach.wordpress.com/

✩ Katarina Vikulova (Grafik, Video) // https://instagram.com/kokoloreskate

✩ Maria Svidryk (Fotografie) // https://mariasvidryk.com

✩ Rahel Metzner (Fotografie) // https://instagram.com/ein.sehen

✩ Rex Danny (Grafik) // https://instagram.com/hallospencerbluesexplosion

✩ Lachpillenonkel (Performance) // https://facebook.com/Lachpillenonkel

✩ nonoise (Kooperation für “Quartett” von Heiner Müller) // https://www.nonoisemusic.de

✩ Peter Florian Berndt (Musik) // https://www.peterflorianberndt.de

✩ WildWuchs Theater (moralischer Support, human resources, Depot) // https://www.wildwuchs-bamberg.de

✩ Collibri Buchhandlung (Vorverkaufsstelle) // http://www.neuecollibri.de/

✩ CON Bamberg (Spiel- und Probeort) // https://www.instagram.com/conbamberg

✩ JuZ Bamberg (Spielort) // https://jugendarbeit-bamberg.de/locations/juz/